ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 252
หัวข้อวันที่ประกาศ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กันยายน 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๖๘๓ เพื่อปรับปรุงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๖๘๓ เพื่อปรับปรุงเป็นรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
จ้างจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 กันยายน 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๖๘๓ เพื่อปรับปรุงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๖๘๓ เพื่อปรับปรุงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 กันยายน 2565
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๖๘๓ เพื่อปรับปรุงเป็นรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กันยายน 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ศาลายา โดยวิธีคัดเลือก22 กันยายน 2565
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กันยายน 2565