ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 132
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชีวบำบัดภัณฑ์อเนกประสงค์(ไบโอออร์แกนิค) ขนาด ๒๐ ลิตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บท - ๗๘๔๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย รพช. หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๓๗๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องพริ้นเตอร์ Brother รุ่น MFC-๙๑๔๐ CDN หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๑-๐๐๓๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 มิถุนายน 2565
จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท ๖๘๔๐ กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2565
ซื้อหมึกเครื่องพริ้นเตอร์ Brother รุ่น MFC-J๒๓๓๐ DW ๔ สี จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (จำนวน ๖ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565