ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 317
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera รุ่น ๖๕๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
ซื้อกรอบรูปพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๘๐-๖๓-๐๐๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๔๙๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 พฤศจิกายน 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๙๐-๑๖๔๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน ๙๐-๑๖๔๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11 พฤศจิกายน 2565
จ้างจัดทำป้ายที่จอดรถผู้บริหารฯ และป้ายจอดรถผู้พิการ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤศจิกายน 2565