ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 132
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อธงสัญลักษณ์ พระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
ซื้อธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. ขนาด ๖๐x๙๐ ซม. จำนวน ๒๐ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
ซื้อธงสัญลักษณ์ พระนามาภิไธย ย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน ๙๖๙ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน รวมเป็นนม ๑๒๕,๙๗๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 มิถุนายน 2565
จัดซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู เอช ที ขนาด ๒๐๐ ซีซี รสจืด ชนิดกล่อง มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน ๙๖๙ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓๐ วัน รวมเป็นนม ๑๒๕,๙๗๐ กล่อง5 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๓๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๓๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
จ้างรถแบ็คโฮเคลียร์ริ่งทาง ซอยเมตตาอรุณ ๑ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มิถุนายน 2565