ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 132
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างจัดทำรายชื่อนายก อบต. ติดทำเนียบผู้บริหารฯ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน ๓ เครื่อง และ ตู้เย็น ขนาด ๙ คิว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการตกแต่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน ๑ กน ๒๓๑ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิดพื้นสแตนเลส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายชนิดพื้นสแตนเลส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ผ้าใบ (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียง (โครงการประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8 มิถุนายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค-๒๓๕๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 มิถุนายน 2565
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.ศาลายา7 มิถุนายน 2565