ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเมตตาอรุณ 3 ม.4 ด้วยวิธี (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง