ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศาลายา (อาคารผู้สูงอายุ)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง