ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. สนง.อบต.ศาลายา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง