ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด.บ้านวัดสุวรรณ ศพด.บ้านศาลายา ภาคเรียนที่ 1/2563

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง