วัดเทพนิมิตร

ตั้งอยู่ที่

178/23 หมู่ที่ 5  ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
 
โทร ๐๒-๔๔๗-๗๐๕๓ , ๐๓๔-๒๙-๗๓๔๓-๔

https://www.facebook.com/Wattapenimit/timeline
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง