ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ติดต่อ อบต.ศาลายา โทร : 02-4313434 , 034-246682

สายด่วน ปลัดฯ : 097-0834572

สำนักปลัด:104 , กองคลัง:105 , กองช่าง:106 , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม:107

Fax.: 02-4313434 ต่อ 108

e-mail : salaya_2509@outlook.com, admin@obt-salaya.go.th, saraban@obt-salaya.go.thพิกัด GPS 13.824324, 100.309389